Terreng

Terreng

lørdag 2. februar 2019

Oppdatering om kverke på stallen

En liten oppdatering fra stallen.

De fire føllene har alle fått byller, og på tre av dem har de sprukket. Dessverre har en etter en av de voksne hestene også fått feber og snørr. Tre voksne hester har fått byller, hvorav en ganske store.

De hestene som har fått metacam og Norodine har respondert veldig bra og raskt på det. To av hestene har hatt hoven og ømt svelg, og hatt problemer med å spise og drikke. Disse responderte også raskt på medisin.

Per i dag har 13 av 16 hester hatt symptomer på en eller flere måter. Det har vært feber (stort sett rundt 39 grader, et par tilfeller over 40), gult snørr, hoste, nedsatt allmenntilstand, vansker med å spise og drikke. Flere av de voksne hestene har hatt veldig milde symptomer.

Føllene er i fin form nå, og har fått komme ut og løpe og hoppe igjen. De fleste voksne er også fine, men vi har noen syke igjen. Karantenen dag 1 begynner ikke før alle hestene er helt symptomfrie og byllene har lukket seg. Frem til det er vi på dag 0.


Det er altså litt bedre hos oss nå. Men vi venter med redsel på om noen av stallene vi har vært i kontakt med før utbruddet har vært smittet. Vi har hatt noen innom her med hest, noen hester herfra har vært ute på andre steder og treninger, og jeg har vært på hovtrim- og behandlingsoppdrag før vi visste at hestene hadde kverke.

Mattilsynet har vært i kontakt med alle disse, så det er tatt hånd om.

Vi håper dette vil bli ferdig snart, og at alle hestene fortsetter å bli bedre, og at de tre hestene uten symptomer går klar. Særlig Zevita som er drektig.